Du är här

Pedagogiskt fokus

För oss är det viktigt att varje individ ges möjligheter att leva så självständigt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Beroende på vilket behov av stöd du som kund har och vilken insats du har fått beviljad, så skapar vi tillsammans en genomförandeplan som blir vårt styrdokument. Vi tänker att alla individer mår bra av att veta vad som händer och när det händer, för att skapa en känsla av trygghet. Vi jobbar aktivt med kontinuitet, både i person som ger stöd men också i bemötande.

Metod och förhållningssätt

I många av våra tjänster, inte minst hemtjänsten, kan det vara ganska många olika personer som ger stöd. Hur gärna vi än vill, är det svårt att få verksamheten att fungera så att en kund bara får en handfull olika personer som ger stöd. För att du ska känna dig trygg som kund tror vi det är viktigt att vi också pratar om hur just du vill bli bemött, och vad som är viktigt för dig vid våra besök. Vår ambition är att du ska känna igen arbetssättet även fast det är en ny medarbetare som ger dig stöd.

Kompetens inom affärsområdet

Vi använder oss av flera olika metoder och arbetssätt för skapa rätt stöd för våra kunder och medarbetare. Inom affärsområdet finns det flera kompetenser som vi influeras av och utgår ifrån när vi formar det individuella stödet.

  • IBIC - Individens Behov I Centrum
  • MI - Motiverande Samtal
  • Lågaffektivt bemötande 
  • Validation
  • Remeniscens
  • Pedagogiskt förhållningsätt med bemötande i fokus
  • BPSD - möta beteendeförändringar
  • Salutogen omsorg