Du är här

Team Resursoptimering

Du som kund ska få rätt insats, i rätt tid av rätt person. Detta kräver en avancerad planering som inte liknar någon annan insats inom vård och omsorg. 

Vi har identifierat tre områden som är nycklar för att skapa hållbar hemtjänst: bemanning, rekrytering och logistik.

Bemanning

Inom Olivia Hemomsorg har vi ett eget bemanningsteam, Team 100%, där verksamheterna i Stockholm kan boka vikarier. Vi vill ha möjligheten att få samma vikarier till våra verksamheter och att de som arbetar ska ha samma arbetssätt som övriga kollegor i Olivia Hemomsorg. Vi vill att kunderna ska känna igen oss från Olivia Hemomsorg genom ett liknande bemötande. 

Kontakta Team 100%:

team100@oliviahemomsorg.se

Rekrytering

Vi har en Rekryteringskoordinator som arbetar centralt som rekryteringsstöd för alla våra verksamheter i hela landet. Vi arbetar effektivt med gruppintervjuer och digitala lösningar. Vi ser att det här är en viktig del för framtidens hemomsorg.

Kontakta Rekryteringskoordinator:

Kontaktuppgifter

Logistik

Vår logistiker jobbar med att analysera våra olika flöden. 
Utveckla, optimera och effektivisera våra planeringsverktyg, olika färdsätt och vår kontinuitet i bemötande.