Du är här

Boendestöd

Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatsen ska underlätta för dig att hantera din vardag. Vi ger dig stöd på dina villkor så att du kan leva ett självständigt liv med hög livskvalitet. Våra boendestödjare har anpassad utbildning och erfarenhet.

I Stockholms stad, Täby och Nacka erbjuder vi insatsen boendestöd. Vi kan göra det som är svårt att få gjort tillsammans med dig. Vi kan också stötta dig att nå dina mål, till exempel att leva ett hälsosamt liv. Om du behöver stöd i att planera och strukturera din vardag, så hjälps vi åt att hitta en metod som passar dig. Många av våra kunder behöver hjälp att finna glädjeämnen i vardagen eller vill hitta nya aktiviteter. Tillsammans kan vi hitta lösningar!

Hur söker jag boendestöd?

Allt stöd inleds med att den som önskar boendestöd ansöker om denna form av bistånd från kommunen. Om kommunen bifaller ansökan, gör kommunens biståndshandläggare en skriftlig beställning till det neuropsykiatriska stödteamet. I beställningen beskrivs hur stort behovet av stöd är och vad stödet bör koncentreras på. Oftast har man då redan haft en inledande muntlig kontakt.

Innan boendestödet påbörjas har du ett gemensamt möte med biståndshandläggaren, boendestödteamet och eventuellt någon anhörig eller annan stödperson. Allt stöd är frivilligt, vilket innebär att du som får stöd kan avsluta boendestödet när som helst, eller till exempel tacka nej till boendestöd om någon annan föreslår det.