Du är här

Avlösning

Du som ger omvårdnad till sammanboende anhörig, kan få hjälp med avlösning i hemmet. Avlösningen beviljas för att du ska få tid för dig själv, få möjlighet att slappna av utan att oro dig och att du ska få tid för dina egna intressen.

Ansökan görs hos kommunen, som beslutar om antal timmar per månad. För att du ska känna dig helt trygg så görs en plan i förväg som innebär att medarbetaren som ska vara hemma hos dig kan ge den hjälp som behövs och är insatt i dina rutiner och behov.