Du är här

Hemtjänst

Om du bor kvar i ditt hem och upplever det svårt att klara av din vardag, kan du ansöka om bistånd hos din kommun. Du kan till exempel ansöka om hjälp med inköp, städ, tvätt, måltider, promenader och personlig omvårdnad. Vi utför alla insatser som du beviljas i ditt beslut om hemtjänst. Våra medarbetare är engagerade, kunniga och har dina behov och önskemål i fokus. Välkommen att välja oss när du fått ditt beslut om bistånd!

För att få stöd och omsorg i form av till exempel hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet, avlösning och trygghetslarm samt särskilt boende behövs ett beslut om så kallat bistånd. Så här går det till att ansöka om stöd via en biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen. Du som får stöd och hjälp har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Ett viktigt mål med stödet är att det ska stärka dina förutsättningar att leva ett oberoende liv.

1. Kontakt

Först kontaktar du eller din närstående din hemkommun. Du kan ringa, skriva eller lämna in ansökan på webben hos nästan alla kommuner.

2. Information

En biståndshandläggare tar kontakt med dig för att informera om din kommuns stöd och omsorg. Detta görs oftast vid ett hembesök. Du avgör själv vilka du vill ska delta i besöket, kanske önskar du att distriktssköterskan eller någon närstående ska vara med. Handläggaren lämnar både muntlig och skriftlig information vid besöket.

3. Ansökan

Nästa steg är att du eller din företrädare gör en ansökan om stöd. En ansökan sker via handläggaren. Du kan ansöka både muntligen i samtal med konsulenten, t.ex. vid hembesöket eller skriftligen. 

4. Utredning

När du lämnat in din ansökan om det du vill och tycker dig behöva få hjälp med, genomförs en utredning och ett beslut fattas. Du får hem beslutet och om du inte är nöjd har du rätt att överklaga. Om du får ett positivt beslut där du ska välja utförare av insatserna kommer din handläggare att hjälpa dig i valet. Du kan annars söka information via Seniorval.se. Ibland kan det vara fördel att läkare eller annan instans uttalar sig om ditt behov av stöd eller din hälsosituation. Du har möjlighet att bifoga  exempelvis läkarintyg till din ansökan.

5. Beslutet

Utifrån din situation och dina behov så fattar biståndshandläggaren beslut om bistånd dvs. vilket stöd som du är berättigad till. Beslutet tas utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om. Oavsett beslut skickas det till dig per post. En ansökan kan delvis bifallas eller delvis avslås.

6. Vem vill du ska utföra din hemtjänst?

Har du blivit beviljad hemtjänst ska du bestämma vem som ska utföra dina insatser. I samband med att bistånd beviljas får du en lista över Hemtjänstföretag som är verksamma i din kommun. Ta tid att läsa igenom listan och hör efter vad de olika utförarna kan erbjuda dig. Nästa steg är att en representant från den utförare du valt tar kontakt med dig för att påbörja och planera insatsen.

Vanliga frågor

Kan jag överklaga ett beslut som jag inte är nöjd med?

Ett beslut kan alltid överklagas. Ofta finns informationen om hur det går till i brevet du får.

När får jag besked om beslutet?

Vanligtvis får du besked om vilken hjälp du är beviljad inom ca två veckor. 

Vad händer om mitt behov förändras?

Om ditt behov av hjälp ökar eller minskar, ta kontakt med din handläggare. Då gör kommunen en förnyad bedömning. Det kan göras via ett telefonsamtal eller hembesök. Du kan också prata med den som utför insatsen, så kan utföraren ta kontakt med din biståndshandläggare och berätta om dina förändrade behov. Handläggaren återkopplar sedan till dig. 

Kan jag få hemtjänst på landet?

Ja, om du vistas på annat ställe inom kommunen, till exempel i ditt fritidshus, och önskar få hemtjänst där utförs den av din valda utförare. Du kan också få hemtjänst i annan kommun tillfälligt om du t.ex. har landställe utanför kommungränsen. Läs mer på Seniorval.se

Vad gör jag om jag inte är nöjd med utföraren?

Om du vill kan du byta utförare av hemtjänst. Kontakta din biståndshandläggare för att göra detta.