Du är här

Om Olivia Hemomsorg

Olivia Hemomsorg är ett väletablerat företag och är sedan april 2024 en del av Attendo, läs mer på www.attendo.se. Ta gärna också del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. 

Olivia Hemomsorg AB ingår i affärsområde Hemomsorg och är idag fördelat på 18 verksamheter. Vi har idag ca 1100 medarbetare och ca 2000 kunder. Vi har kollektivavtal tecknat med Vårdföretagarna. Olivia Hemomsorg har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna. 

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.

 

Olivia Hemomsorg kännetecknas av nytänkande och stor innovationskraft. Vi arbetar med förändring som arbetssätt och vill gärna prova nya vägar.

Kvalitet

Olivias kvalitetsmål är nöjda kunder och nöjda medarbetare. Det mäter vi genom anonyma enkäter och individuella uppföljningar. Vårt arbete styrs av kundernas behov och önskemål. Tillsammans med våra kunder planerar vi hur insatserna ska utföras och vi följer upp att vi levererar som planerat och att kvaliteten uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

Kvalitetssystemet utgår från Socialstyrelsens och uppdragsgivarnas krav. Vi har rutiner och policys för alla delar av vårt arbete för att kvaliteten ska genomsyra alla arbetsmoment. Våra medarbetares bemötande och attityder är en ofta avgörande kvalitetsfaktor som vi ständigt arbetar med.

Kvalitetssystemet fångar upp avvikelser, synpunkter, klagomål, fel och brister som leder till förbättringsåtgärder. Våra kunder är våra viktigaste kvalitetsbarometrar. Lever vi inte upp till dina förväntningar så vill vi veta det, det är först då vi får vetskap om dina synpunkter som vi kan bli bättre.

Vår filosofi

Teambaserat stöd

Vi arbetar i geografiska team för att skapa trygghet och kontinuitet för våra kunder och medarbetare.  

Beroende på vilken insats som du blir beviljad från kommunen, skapar vi tillsammans en plan för att utforma stödet på bästa sätt. Planen kallas genomförandeplan. Vi gör alltid vårt bästa för att du som kund ska bli nöjd utifrån beviljat stöd och att alla i teamet ska vara väl insatta i dina önskemål.

Verksamhetsnära ledarskap

Vi arbetar med verksamhetsnära ledarskap i alla led inom affärsområdet. Det betyder att våra arbetsledare också är ute i omsorgsarbetet delar av sin tid. Syftet är att förstå och ta beslut som är väl förankrade i det arbete som medarbetarna utför varje dag. 

Lösningsfokuserat arbetssätt

Vi arbetar lösningsfokuserat och vågar se svårigheter som möjligheter. 

För oss är det viktigt att varje individ ges möjligheter att leva så självständigt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar.