Du är här

Vår filosofi

För oss är det viktigt att varje individ ges möjligheter att leva så självständigt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. 

Teambaserat stöd
 
En personlig och teambaserad kontinuitet är positivt. Den skapar trygghet för kunden, men också för teamet runt om. Kunden känner medarbetarna och tvärtom.  

Beroende på vilket behov av stöd kunden har och vilken insats som blivit beviljad, skapar vi tillsammans en plan för hur kunden vill ha sitt stöd och bli bemött. Att få sitt stöd på sitt sätt, samma sätt, oavsett vem av oss kunden möter.

Verksamhetsnära ledarskap

Verksamhetsnära ledarskap i alla led inom affärsområdet, genom en geografisk indelning som främjar ett internt samarbete och utveckling - med kundfokus och effektiva beslutsvägar. Vår definition av verksamhetsnära ledarskap är att arbeta direkt med kund delar av sin arbetstid. Syftet är att förstå och ta beslut som är väl förankrade i det arbete som medarbetarna utför varje dag. Genom kundnära arbete får ansvarig kunskap om den skiftande miljön hos kund och kunskap om kundens behov, situation och önskemål. Arbetsledare är verksamhetsnära delar av sin arbetstid.

Förändring som arbetssätt

Vi befinner oss i en värld i ständig förändring. Inom hemtjänst märker vi tidigt av omvärldens förändringar utifrån kommunernas ändringar i politiska inriktning och ekonomiska beslut. Förändring är en förutsättning för utveckling och definieras som ett ständigt pågående tillstånd. Förändringsarbete är därför en naturlig del av vardagen som medarbetare och chef, att hela tiden behöver hantera små och stora förändringar. Vi arbetar lösningsfokuserat och vågar se svårigheter som möjligheter.